Przełącz w tryb pełnoekranowy desktop icon logo jak-ksiegowac.pl

Ewidencja udzielonych pożyczek długoterminowych

Ewidencja udzielonych pożyczek długoterminowych

| Żaneta Solich

Zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego umowa pożyczki dotyczy przeniesienia prawa własności pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Dający pożyczkę przenosi na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy lub rzeczy, natomiast biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Ustawa nie zawiera ograniczeń co do podmiotów zawierających umowę, stronami mogą być podmioty prawa cywilnego, osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

Jeśli jednak kwota pożyczki przekracza 5.00 zł umowa pożyczki musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Udzielone pożyczki możemy zaliczyć do inwestycji krótko lub długo terminowych w zależności od terminu spłaty.

Pożyczki krótkoterminowe to udzielone kontrahentom przez jednostkę pożyczki pieniężne, których termin zapłaty przypada w terminie do 12 miesięcy od momentu ich udzielenia.

Pożyczki długoterminowe to udzielone kontrahentom przez jednostkę pożyczki pieniężne, których termin zapłaty przypada nie wcześniej niż po 12 miesiącach od dnia bilansowego.
Pożyczki długoterminowe na bieżąco wyceniamy w wartości nominalnej z dnia, w którym powstały z uwzględnieniem spłat, a na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty tzn. pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące. Pożyczki długoterminowe mogą być także wyceniane według skorygowanej ceny nabycia.

 

Pożyczki długoterminowe ewidencjonujemy na koncie 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240 „Pozostałe rozrachunki”. Dla odróżnienia kontrahentów warto do tego konta prowadzić analitykę.

Udzielenie pożyczki długoterminowej zaksięgujemy jako zwiększenie zobowiązań od kontrahentów po stronie Wn na koncie 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: konto imienne pożyczkobiorcy) oraz po stronie Ma na koncie 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 „Rachunek bankowy” jako zmniejszenie środków finansowych.

Analogicznie spłatę pożyczki  do ksiąg rachunkowych wprowadzimy zapisem odwrotnym tzn. po stronie Wn 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 „Rachunek bankowy” jako zwiększenie środków finansowych oraz po stronie Ma na koncie 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: konto imienne pożyczkobiorcy) jako zmniejszenie zobowiązania z tytułu udzielonej pożyczki.

 

 

Naliczenie odsetek od udzielonej pożyczki księgujemy na koncie 750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe) 750 „Przychody finansowe” po stronie Ma jako zwiększenie przychodów oraz po stronie Wn na koncie 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240 „Pozostałe rozrachunki”  (w analityce: konto imienne pożyczkobiorcy) jako zwiększenie należności od kontrahenta.

Przykład

Spółka z o.o. udzieliła w styczniu 2.014 roku pożyczki w kwocie 270 600 zł. Spłata pożyczki będzie następowała w 4 ratach płatnych na koniec każdego roku wraz odsetkami w wysokości 5% w skali roku. Za udzielenie pożyczki spółka pobrała prowizję w wysokości 1% wartości pożyczki.

 

Konto WN

Kwota WN

Operacja gospodarcza

Kwota MA

Konto MA

240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240 Pozostałe rozrachunki ( w analityce: konto imienne pożyczkobiorcy)

270 600

WB - udzielenie 4 letniej pożyczki (kwota pomniejszona o prowizję)

267 894

130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 Rachunek bieżący

WB - pobranie prowizji od udzielonej pożyczki

2 706

750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe) 750 Przychody finansowe

130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 Rachunek bieżący

68 327

WB - spłata rocznej raty pożyczki wraz z odsetkami

67 650Konto 650 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (Aktywne) 650

240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240 Pozostałe rozrachunki ( w analityce: konto imienne pożyczkobiorcy)

WB -spłata naliczonych od pożyczki odsetek

677

Możesz być także zainteresowany

 Długoterminowe aktywa finansowe Długoterminowe aktywa finansowe

 Inwestycje długoterminowe Inwestycje długoterminowe

Pytania i komentarze do tego artykułu (4)

 1. [ 1] Pamela Flores 18.06.2018, 02:01

  Poszukujesz pożyczki na działalność, pożyczki osobiste, kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, kredyty konsolidacyjne, niezabezpieczone pożyczki, kapitał podwyższonego ryzyka itd. Czy masz pożyczkę z banku lub rozwiązań finansowych, albo odrzucono kilka powodów? I Miss Rose, prywatna věřitelka, pożyczam firmom i osobom prywatnym niskie i przystępne oprocentowanie w wysokości 2%. Zainteresowanie? Skontaktuj się z nami, aby przekazać kredyt po 24 godzinach wymiany. Kontakt: pamelarosaflores11@gmail.com

 1. [ 2] KUMAH JAMES 02.04.2021, 17:27

  Üzleti, vállalati vagy személyi kölcsönt keres? Mindenféle hitelt kínálunk évente 3% -os kamatlábbal, további információkért írjon nekünk e-mailt az adataival a (midland.credit2@gmail.com) címen.

 1. [ 3] MACIEJ POLKOWSKI 13.06.2022, 17:39

  Cześć, jestem MACIEJ POLKOWSKI, uprawniona i wiarygodna pożyczkodawczyni. Udzielam pożyczki z jasnymi i łatwymi do zrozumienia warunkami z 3% oprocentowaniem. Zapewniam pożyczki biznesowe, pożyczki osobiste, kredyty studenckie, kredyty samochodowe i pożyczki na spłatę rachunków. Jeśli potrzebujesz pożyczki, skontaktuj się ze mną bezpośrednio: maciejpolkowski17@gmail.com

 1. [ 4] Molly 20.02.2024, 23:50

  Jestem bardzo podekscytowany po otrzymaniu osobistej pożyczki na zakup samochodu od WESTLAKE LOAN po tym, jak zostałem dwukrotnie oszukany przez fałszywych pożyczkodawców. Na Boga wszechmogącego, zostałem wprowadzony do WEST-LAKE przez kolegę, który również otrzymał pożyczkę na rozwój swojej firmy i do mojego największego niespodzianka, dostałem dziś pożyczkę w wysokości 25 000 euro. Zachęcam wszystkich, którzy potrzebują pożyczki, do skontaktowania się z West Lake za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu uzyskania pożyczki: Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście:Czy znalazłeś błąd lub chcesz ocenić mobliną wersję strony? Wyślij email na , dziękujemy.
Autor serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem strony jak-ksiegowac.pl, szczególnie za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji. CC BY-NC-SA 3.0 PL www.jak-ksiegowac.pl 2012 - 2024