Przełącz w tryb pełnoekranowy desktop icon logo jak-ksiegowac.pl

Materiały i towary.

Materiały i towary.

| Ewa Kusznierowska

Materiały i towary.

Jakie składniki majątku należą do materiałów, a jakie do towarów? Ich wspólne cechy i różnice.

Materiały. Zostały albo wytworzone we własnym zakresie albo nabyte od kontrahenta. Zużywają się całkowicie w jednym cyklu produkcyjnym.

Towary. Również należą do rzeczowych aktywów obrotowych. Zostały nabyte od kontrahenta w celu dalszej odsprzedaży albo zostały wytworzone we własnym zakresie i przeznaczone do handlu hurtowego, detalicznego lub w zakładach gastronomicznych.

Sprzedawane są w stanie nieprzetworzonym. Ewentualnie mogą być uszlachetnione, sortowane i paczkowane.

Wyjątek pod tym względem stanowią zakłady gastronomiczne, gdzie towary mogą być sprzedawane na posiałki również w stanie przetworzonymi.

Zarówno towary jak i materiały są w ciągłym obrocie, dlatego należą do rzeczowych aktywów obrotowych. W bilansie ujęte są w grupie zapasów.

Jak wszystkie aktywa obrotowe, charakteryzują się krótkim czasem obrotu tzn. zamiany danego aktywa obrotowego na środki potrzebne do zakupu kolejnego aktywa obrotowego.

 

Klasyfikacja materiałów.

Materiały mogą być zużywane w różnych celach. Z tego powodu wyróżniamy następujące grupy materiałów:

 1. Materiały podstawowe.
 2. Materiały pomocnicze.
 3. Paliwo.
 4. Części zamienne maszyn i urządzeń.
 5. Opakowania.
 6. Odpady.

Ad 1.

Przekazują swoją istotę produkowanym wyrobom (np. tkaniny w przemyśle odzieżowym, skóra lub skóra ekologiczna w przemyśle obuwniczym, czy drewno w przemyśle meblarskim). Do tej grupy zaliczamy również części składowe produkowanych wyrobów, niepodlegające przetworzeniu (np. guziki i zamki -w przemyśle odzieżowym, klamry i zamki- w przemyśle obuwniczym, śrubki, gwoździe zamki i inne akcesoria niezbędne do produkcji mebli- w przemyśle meblowym) oraz opakowania podstawowe (np. tuby do pasty, puszki do konserw). Opakowania podstawowe to takie, które są integralną częścią produktów i są niezbędne do ich przechowywania. Są używane, konsumowane lub zagospodarowywane razem z ich zawartością.

 

Ad 2.

Nie stanowią istoty wyrobu, ale nadają mu określone cechy.

Do tej grupy należą:

 • Materiały wykończeniowe, ochronne i dekoracyjne (farby, emalie, lakiery, powłoki polimerowe, metaliczne i niemetaliczne).
 • Materiały umożliwiające trwałe łączenie części (kity, kleje).
 • Zaliczamy do nich również materiały przeznaczone na cele ogólne np. do konserwacji maszyn i urządzeń. Są to materiały umożliwiające eksploatację urządzeń (smary, materiały uszczelniające, chłodziwa, paliwa), stosowane w procesach technologicznych (paliwa, materiały ścierne, włókiennicze, papier, kreda, kalafonia i inne).
 • Materiały biurowe i środki utrzymania czystości.

 

Ad 3.

Jest to paliwo zużywane w różnych celach: na cele technologiczne, napędowe i gospodarcze.

 

Ad 4.

Części zamienne maszyn i urządzeń, które są przeznaczone na wymianę części zużytych.

 

Ad 5.

Opakowania, które nie należą do podstawowych tzn. nie są integralną częścią sprzedawanego produktu.  

Są to:

 • Opakowania jednostkowe- takie, które służą do pakowania gotowych wyrobów w punktach sprzedażowych, w tym naczynia jednorazowego użytku.
 • Opakowania zbiorcze zawierające wielokrotność opakowań jednostkowych niezależnie czy przekazywane są odbiorcy, czy nie w punkcie sprzedażowym.
 • Opakowania transportowe potrzebne do transportu produktów w opakowaniach zbiorczych lub jednostkowych w celu ich zabezpieczenia. Oczywiście z tej definicji wyłączone są wszelkie kontenery.

 

Należą do nich: kartony, worki, papier pakowy, palety i inne.

 

Ad 6.

Są to resztki produkcyjne materiałów. Zwykle podlegają recyklingowi.

 

 

Możesz być także zainteresowany

 Ujęcie rachunkowe darowizny Ujęcie rachunkowe darowizny

 System mieszany ewidencji kosztów System mieszany ewidencji kosztów

 Zużycie materiałów i energii - koszty układu rodzajowego Zużycie materiałów i energii - koszty układu rodzajowego

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście:Czy znalazłeś błąd lub chcesz ocenić mobliną wersję strony? Wyślij email na , dziękujemy.
Autor serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem strony jak-ksiegowac.pl, szczególnie za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji. CC BY-NC-SA 3.0 PL www.jak-ksiegowac.pl 2012 - 2024