Przełącz w tryb pełnoekranowy desktop icon logo jak-ksiegowac.pl

Wszystko o JPK od 2018 roku!

Wszystko o JPK od 2018 roku!

| Marzena Walkiewicz

Nowe przepisy zasad kontroli podatkowej weszły w życie wraz z nowym rokiem. Przepisy te nakładają na przedsiębiorców obowiązek comiesięcznego raportowania organom skarbowym szczegółowych danych podatkowych. Informacje, które wygeneruje przedsiębiorstwo, muszą być przesyłane w wersji elektronicznej w postaci tak zwanego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Wraz z początkiem 2018 roku, przepisy obligują również mikroprzedsiębiorstwa do tworzenia oraz przesyłania pliku JPK, który zawiera ewidencje zakupu i sprzedaży VAT. Obowiązek raportowania JPK był wprowadzany stopniowo, a w 2018 roku objęte zostały już wszystkie jednostki gospodarcze.

 

Jak zmieniały się zasady wprowadzania JPK na przestrzeni lat?

od 1 lipca 2016 r. – duże podmioty, czyli jednostki, które przekroczyły co najmniej dwa z trzech poniżej wymienionych warunków:

1) średnioroczne zatrudnienie więcej niż 250 pracowników

2) roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów gotowych i usług oraz operacji finansowych więcej niż 50 milionów euro równowartości w złotych.

3) suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku więcej niż 43 milionów euro równowartości w złotych.

 

od 1 stycznia 2017 r. – małe i średnie podmioty

małe podmioty, czyli jednostki, które przekroczyły co najmniej dwa z trzech poniżej wymienionych warunków:

1) średnioroczne zatrudnienie 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty

2) roczny obrót netto ze sprzedaży towarów i produktów nie przekracza 10 milionów euro w przeliczeniu na złote.

3) suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku nie przekracza 10 milionów euro w przeliczeniu na złote.

średnie podmioty, czyli jednostki, które przekroczyły co najmniej dwa z trzech poniżej wymienionych warunków::

1) średnioroczne zatrudnienie mniej niż 250 pracowników

2) roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów gotowych i usług oraz operacji finansowych mniej niż kwoty 50 milionów euro równowartości w złotych.

3) suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku mniej niż kwoty 43 milionów euro równowartości w złotych.

 

od 1 stycznia 2018 r. – mikroprzedsiębiorcy, czyli jednostki, które przekroczyły co najmniej dwa z trzech poniżej wymienionych warunków:

1) średnioroczne zatrudnienie 10 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty

2) roczny obrót netto ze sprzedaży towarów i produktów nie przekracza 2 milionów euro w przeliczeniu na złote.

3) suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku nie przekracza 2 milionów euro w przeliczeniu na złote.

 

Czym jest Jednolity plik kontrolny

Jednolity plik kontrolny to jedno z głównych narzędzi, które zostały wdrożone przez rząd w celu walki z wyłudzeniami podatku VAT. JPK tworzony jest na podstawie informacji o operacjach gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie za dany okres. Dokument JPK dla wszystkich firm wygląda jednakowo, został stworzony tak, aby umożliwić utworzenie łatwego zestawienia, które pozwoli na porównanie przez systemy informatyczne wszelkich danych potrzebnych do znalezienia nieprawidłowości. Głównym celem wprowadzenia JPK jest fakt, iż urzędy skarbowe miałyby dostęp do elektronicznych dokumentów, które są przekazywane przez przedsiębiorstwa co miesiąc oraz możliwe byłoby duże szybsze wykrywanie wszelkich prób wyłudzeń takich jak „puste faktury” bez faktycznego wykonania usługi. Jednym z plusów wprowadzenia JPK jest również możliwość szybszego otrzymania zwrotu VAT.

 

Terminy przesyłania JPK

Co do zasady, genezą wprowadzenia Jednolitego pliku kontrolnego przez rząd było jego raportowanie równocześnie do składanych deklaracji VAT. Bowiem, tak jak wyżej wspomniano, JPK ma służyć głównie ochronie oraz przeciwdziałaniu nadużyciom wyłudzania podatku VAT. Zatem terminem raportowania jednolitego pliku kontrolnego do urzędu skarbowego powinno nastąpić nie później niż 25 dnia każdego miesiąca. W sytuacji mikro-przedsiębiorców, których przepisy dotyczą od 1 stycznia 2018 roku, zobligowani są do przesłania pierwszego pliku JPK, który zawierać będzie informacje o transakcjach dokonanych w styczniu do dnia 25 lutego, zaś z racji tego, iż w obecnym roku termin ten wypada w niedzielę, ostatnim dniem na wysłanie JPK będzie 26 luty 2018 roku. Należy pamiętać, iż comiesięczna wysyłka JPK dotyczy również podatników rozliczających się kwartalnie.

 

Rodzaje plików JPK

Wprowadzone przez rząd pliki JPK to nie tylko zestawienie operacji wynikających z zakupu i sprzedaży VAT. Jednolity plik kontrolny obejmuje również inne dane:

 

księgi rachunkowe – JPK_KR

wyciąg bankowy – JPK_WB

magazyn – JPK_MAG

ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT

faktury VAT – JPK_FA

podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR

ewidencja przychodów – JPK_EWP

 

Pozostałe, wyżej opisane dane przekazywane są obecnie wyłącznie przez duże przedsiębiorstwa tylko na żądanie podczas przeprowadzanej przez urząd skarbowy kontroli podatkowej, o definicji których wspominaliśmy powyżej. W przypadku małych i średnich firm oraz mikroprzedsiębiorstwa tego typu dane również będą wymagane na żądanie urzędu skarbowego od dnia 1 lipca 2018 roku. Wszystkie programy księgowe powinny być przystosowane do łatwego generowania plików JPK aby móc bez większych problemów przesłać je w formie elektronicznej na rządowe serwery. Aktualną strukturę plików JPK możemy śledzić na stronie Ministerstwa Finansów. Ministerstwo cały czas rozbudowuje obecnie obowiązującą strukturę i zapowiedziało już powstanie w najbliższym czasie struktury JPK Paragon, której wejście w życie odczują przede wszystkim mikroprzedsiębiorcy zapisujący swoje operacje na kasach fiskalnych.

 

Konsekwencje niedostarczenia pliku JPK

Niezłożenie Jednolitego pliku kontrolnego w terminie może skutkować poważnymi sankcjami, które zostały określone w kodeksie karnym skarbowym. Najsurowsze kary dotyczą całkowitego zaniedbania obowiązku wysyłki. Rodzaj i wysokość sankcji pieniężnych nałożonych na podatnika nieskładającego JPK uzależniony jest od tego, czy obowiązek przekazania pliku wynika z żądania organów podatkowych i od wysokości strat dla budżetu państwa. Uchybienie może być zatem zakwalifikowane jako przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe. Jeżeli nasz czyn zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie skarbowe, wówczas będziemy zobowiązani zapłacić grzywnę w wysokości do 20-krotności płacy minimalnej, czyli ok. 40 tyś zł. Natomiast w przypadku potraktowania tego jako przestępstwa skarbowego, konieczność zapłaty kary wyniesie od 10 do 120 stawek dziennych. Wysokość stawki dziennej nie jest jednoznacznie określona w Polskim prawie, zaś może ona wynosić od 1/30 płacy minimalnej do nawet jej 400-krotności.

 

Możesz być także zainteresowany

 Odpisy aktualizujące należności Odpisy aktualizujące należności

 VAT w Europie 2018 – wizualizacja danych na mapie VAT w Europie 2018 – wizualizacja danych na mapie

 Odliczenie VAT a nieodpłatne dostawy towarów Odliczenie VAT a nieodpłatne dostawy towarów

Kategoria: VAT

Artykuły z kategorii VAT

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście:Czy znalazłeś błąd lub chcesz ocenić mobliną wersję strony? Wyślij email na , dziękujemy.
Autor serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem strony jak-ksiegowac.pl, szczególnie za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji. CC BY-NC-SA 3.0 PL www.jak-ksiegowac.pl 2012 - 2024