Przełącz w tryb pełnoekranowy desktop icon logo jak-ksiegowac.pl

MSR

 Zidentyfikowane podczas audytu błędy w sprawozdaniu finansowym Zidentyfikowane podczas audytu błędy w sprawozdaniu finansowym

 MSR 26 - Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych MSR 26 - Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych

 MSR 2 - Zapasy MSR 2 - Zapasy

 MSR 24 - Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych MSR 24 - Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych

 MSR 33 - Zysk przypadający na jedną akcję MSR 33 - Zysk przypadający na jedną akcję

 MSR 28 - Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach MSR 28 - Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach

 MSR 27 - Jednostkowe sprawozdania finansowe MSR 27 - Jednostkowe sprawozdania finansowe
Czy znalazłeś błąd lub chcesz ocenić mobliną wersję strony? Wyślij email na , dziękujemy.
Autor serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem strony jak-ksiegowac.pl, szczególnie za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji. CC BY-NC-SA 3.0 PL www.jak-ksiegowac.pl 2012 - 2024