Przełącz w tryb pełnoekranowy desktop icon logo jak-ksiegowac.pl

Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Rodzaj konta: Aktywno-pasywne
Typ konta: Bilansowe

Przykłady księgowań na koncie 230


Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w ewidencji księgowej

Operacja gospodarcza Zapis na kontach
(Wn/Ma)
Szczegóły
PKPK = Polecenie księgowania - Lista płac - pobranie zaliczki na podatek dochodowy pracownika. 230 / 220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne) 220-2
PKPK = Polecenie księgowania - Lista płac - potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. 230 / 220-1Konto 220-1 - Rozrachunki z ZUS (Aktywno-pasywne) 220-1
PKPK = Polecenie księgowania - Lista płac - wynagrodzenia brutto pracowników produkcyjnych. 404Konto 404 - Wynagrodzenia (Kosztowe) 404, 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 / 230 , 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500
PKPK = Polecenie księgowania - Odpis przedawnionego zobowiązania z tytułu wynagrodzeń. 230 / 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe) 760
PKPK = Polecenie księgowania - Odpis przedawnionych należności od pracownika z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia. 761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) 761 / 230
PKPK = Polecenie księgowania - Potrącenie należności z wynagrodzenia pracownika, np. nierozliczonej zaliczki. 230 / 234Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (Aktywno-pasywne) 234
PKPK = Polecenie księgowania - Zaksięgowanie kosztów wynagrodzenia pracownika pracującego przy budowie środka trwałego. 080Konto 080 - Środki trwałe w budowie (Aktywne) 080 / 230
PKPK = Polecenie księgowania - Zaksięgowanie nagród i premii z zysku dla pracownika. 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) 820 / 230
RKRK = Raport kasowy - Wypłacono pracownikowi gotówką zaliczkę poczet przyszłego wynagrodzenia. 230 / 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) 100
WBWB = Wyciąg bankowy - Wypłacenie pracownikom wynagrodzeń netto. 230 / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130

Przeczytaj również artykuł o koncie 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
Jeżeli strona okazała się być przydatna, poleć ją znajomym.« Powrót do planu kont

Pytania i komentarze (4)

 1. [ 1] AgnieszkaM 01.07.2013, 12:21

  zdaje się, ę operacja 2-odpis przedawnionego zobowiązania z tyt.wynagrodzeń powinna być zaksięgowana Wn 230, Ma 760

 1. [ 2] mag 22.11.2013, 21:11

  Napewno

 1. [ 3] jak-księgować .pl 17.02.2014, 19:11

  Witam, oczywiście mają Panie rację. Umorzenie zobowiązania jest przychodem operacyjnym i na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne powinno być zaksięgowane po stronie MA.

 1. [ 4] erom 04.02.2015, 11:56

  Witam, Pracownik poszedł na badania lekarskie i wziął fakturę na firmę. W tym samym miesiącu dział kadr i płac wypłacił wynagrodzenie powiększone o tę kwotę z faktury. Jak rozliczyć konto zobowiązań wobec tej przychodni? Czy tą fakturę powinnam zaksięgować na innym koncie?

Dodaj komentarzOchrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście:Czy znalazłeś błąd lub chcesz ocenić mobliną wersję strony? Wyślij email na , dziękujemy.
Autor serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem strony jak-ksiegowac.pl, szczególnie za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji. CC BY-NC-SA 3.0 PL www.jak-ksiegowac.pl 2012 - 2023