Przełącz w tryb pełnoekranowy desktop icon logo jak-ksiegowac.pl

WBWB = Wyciąg bankowy - Wpływ na rachunek bankowy odsetek od obligacji.

Wn - Rachunek bieżący (130)
Ma - Przychody finansowe (750)

Zmiany stanu kont:

Aktywne + (130)

Przychodowe - (750)


Obligacje w ewidencji księgowej

Operacja gospodarcza Zapis na kontach Szczegóły
WBWB = Wyciąg bankowy - Wpływ na rachunek bankowy odsetek od obligacji. 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 / 750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe) 750
WBWB = Wyciąg bankowy - Zapłata za zamówione 2-letnie obligacje. 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240 / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130
PKPK = Polecenie księgowania - Otrzymanie 2-letnich obligacji zamówionych na rynku pierwotnym (przewidywany okres posiadania kilka miesięcy). 140Konto 140 - Krótkoterminowe aktywa finansowe (Aktywne) 140 / 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240
WBWB = Wyciąg bankowy -Zakupienie 3-letnich obligacji na rynku wtórnym (termin wykupu obligacji za cztery miesiące). 140Konto 140 - Krótkoterminowe aktywa finansowe (Aktywne) 140 / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130
WBWB = Wyciąg bankowy - Zakupienie 3-letnich obligacji na rynku pierwotnym - dokonanie zdeklarowanej wpłaty. 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240 / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130
PKPK = Polecenie księgowania - Otrzymanie 3-letnich obligacji (przewidywany okres ich posiadania - 3 lata). 030Konto 030 - Długoterminowe aktywa finansowe (Aktywne) 030 / 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240
WBWB = Wyciąg bankowy - Sprzedaż 2-letnich obligacji na GPW. 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 / 750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe) 750
PKPK = Polecenie księgowania - Wyksięgowanie rozchodu sprzedanych na rynku wtórnym obligacji (wartość według cen zakupu). 751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe) 751 / 140Konto 140 - Krótkoterminowe aktywa finansowe (Aktywne) 140


Pytania i komentarze (2)

  1. [ 1] 16_Maria 16.05.2014, 18:18

    zakupiliśmy PS0418 5 letnie obligacje o stałym oprocentowaniu 3,75% na rynku wtórnym z roczną kapitalizacja odsetek które włynęły na konto w dniu 14-04-2014. obligacje kupiono wraz z naliczonymi odsetkami na dzień kurs kupna. Po wpłacie odsetek na konto wartość obligacji zmniejszyła się do ceny nominalnej. W obecnej chwili cena zakupu była wyższa niż odsetki otrzymane. Jak zaksięgować ten wpływ, oraz proszę o informację czy cała kwota z tych odsetek jest przychodem podatkowym. Jestesmy instytucja o osobowości prawnej

  1. [ 2] jak-księgować .pl 01.06.2014, 22:24

    Otrzymane przez Państwa odsetki od obligacji zostały już pomniejszone o podatek. W momencie wypłaty odsetek biuro maklerskie prowadzące Państwa rachunek inwestycyjny pomniejsza wypłacaną kwotę o 19% podatek. Otrzymane odsetki księgujemy po stronie Wn na koncie "Rachunek bieżący" oraz po stronie Ma na koncie "Przychody finansowe" całą otrzymaną kwotą. Inaczej sytuacja będzie wygląda w przypadku sprzedaży obligacji na GPW (przed dniem ustalenia prawa do świadczeń z tytułu obligacji), wtedy biuro maklerskie, w którym posiadają Państwo rachunek inwestycyjny wystawi PIT-8c i na podstawie tego dokumentu opodatkowane zostaną dochody giełdowe. Pozdrawiam.

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście:
Czy znalazłeś błąd lub chcesz ocenić mobliną wersję strony? Wyślij email na , dziękujemy.
Autor serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem strony jak-ksiegowac.pl, szczególnie za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji. CC BY-NC-SA 3.0 PL www.jak-ksiegowac.pl 2012 - 2024